U 82/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (transparens i onlineplattformernas verksamhet)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum23.08.2018
FöredragandeArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Liisa  Huhtala
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum23.08.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0949
Hänvisning till EU-dokument
Sökorddigitalisering (process)  inre marknad  datanät  näthandel  företag  programaffärsverksamhet  avtal  sociala medier  Europeiska unionen 
Senast publicerat 08-10-2019 16:10