U 83/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum30.08.2018
FöredragandeFörsvarsministeriet
Föredragandespecialsakkunnig
Tommi  Nordberg
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum03.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum04.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum01.02.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum05.10.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum12.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Stora utskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Stora utskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Finansutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Försvarsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1252
Hänvisning till EU-dokument
Sökordförsvar  fonder  försvarsmaterielindustri  konkurrenskraft  innovationer  EU-länder  finansiering  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15-02-2019 15:31