U 84/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (miljörapporteringsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum06.09.2018
FöredragandeMiljöministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Petri  Liljaniemi
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum06.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum11.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1156
Hänvisning till EU-dokument
Sökordmiljörapportering  förordningar  miljöpolitik  informationssystem  öppen data  tidtabeller  uppföljning  förenhetligande  Europeiska unionen 
Senast publicerat 08-10-2019 16:10