U 85/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskottets betänkande eller utlåtande
Utlåtande
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum13.09.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeunderstatssekreterare
Tuomas  Saarenheimo
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum14.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum18.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum04.10.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Kompletterande skrivelse
Datum07.11.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Stora utskottets arbetsdelegation
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1174
Hänvisning till EU-dokument
Sökordstrukturpolitik  EU-länder  valutaunioner  finansiering  ekonomisk politik  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-11-2019 17:22