U 87/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag till ändring av Europeiska investeringsbankens stadga i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen samt om förslaget att ersätta Förenade kungarikets kapital med de återstående medlemsstaternas tecknade kapital (Europeiska investeringsbankens stadga)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Dokumentet inkommit
Relevanta dokument
Initialdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum20.09.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandefinansråd
Kristina  Sarjo
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum20.09.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum25.09.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum29.01.2019
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/0365
Sökordreglementen  Storbritannien  EU-länder  utträde  kapital  förvaltningsråd  Europeiska investeringsbanken  Europeiska unionen 
Senast publicerat 06-02-2019 14:43