U 9/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Serbien

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum03.10.2019
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Miia  Ljungqvist
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum04.10.2019
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordSerbien  brottslighet  brottsbekämpning  samarbete  tredjeländer  internationella överenskommelser  Europeiska unionen  Eurojust 
Senast publicerat 18-10-2019 16:16