Senast publicerat 24-03-2021 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo U 9/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (COM(2020) 823 final) om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och, om upphävande av direktiv 2016/1148 (direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut av StoU eller UtU

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets U-skrivelse Överlämnats

Datum11.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigMarième KorhonenStatsrådet lämnade U-skrivelsen.

Talmannens beslut

11.02.2021
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

Talmannens beslut meddelat i plenum

16.02.2021
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till Eutori
EU/2020/0359
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

cybersäkerhetdatasekretessEU-länderinformationssystemriskhanteringcyberattackerövervakningEU-direktivEuropeiska unionen