U 90/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum11.10.2018
FöredragandeFinansministeriet
Föredragandeöverinspektör
Upi  Talsi
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum12.10.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum16.10.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1547
Hänvisning till EU-dokument
Sökordtulltariffer  kvoter  råvaror  fiskar  fiskförädling  Europeiska unionen 
Senast publicerat 11-01-2019 16:10