U 92/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (avskaffande av tidsomställningar)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Referens

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum18.10.2018
FöredragandeKommunikationsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Elina  Thorström
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum19.10.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum23.10.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum01.02.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1526
Hänvisning till EU-dokument
Sökordsommartid  vintertid  direktiv  EU-länder  dygnsrytm  tidszoner  Europeiska unionen 
Senast publicerat 13-02-2019 14:52