U 94/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.10.2018
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Heini  Huotarinen
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum01.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum06.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1545
Hänvisning till EU-dokument
Sökordpersonuppgifter  Europaparlamentsval  datasekretess  övervakning  missbruk  myndigheter  personal  förordningar  Europeiska unionen 
Senast publicerat 29-03-2019 14:40