U 97/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.10.2018
FöredragandeJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Ville  Keskisarja
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum01.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum06.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Miljöutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1162
Hänvisning till EU-dokument
Sökordvatten  dricksvatten  avloppsvatten  återanvändning  lantbruk  bevattning  vatten och avlopp  Europeiska unionen 
Senast publicerat 24-06-2019 16:04