U 98/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Referens
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum15.11.2018
FöredragandeInrikesministeriet
Föredragandeledande expert
Johanna  Puiro
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum15.11.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum20.11.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Kompletterande skrivelse
Datum04.09.2019
Minister som svarade
Dokument
Den kompletterande skrivelsen har inkommit till riksdagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till Eutori
EU/2018/1541
Hänvisning till EU-dokument
Sökordantiterrorism  datanät  internet  missbruk  innehållsproduktion  EU-länder  Europeiska unionen 
Senast publicerat 14-10-2019 12:52