U 99/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien

Riksdagens medverkan i den nationella beredningen av EU-ärenden

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Beslut av StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.12.2018
FöredragandeJustitieministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Miia  Ljungqvist
Statsrådet lämnade U-skrivelsen.
Talmannens beslut
Datum10.12.2018
Talmannen skickade ärendet till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Talmannens beslut meddelat i plenum
Datum11.12.2018
Överlämnande och sändande till utskott av U-skrivelse genom beslut av talmannen meddelades i plenum.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordGeorgien  internationella överenskommelser  samarbete  informationsförmedling  organiserad brottslighet  tredjeländer  Europeiska unionen  Eurojust 
Senast publicerat 14-12-2018 15:34