Veckoplan
Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 6/2020
Torsdag 6.2.2020 kl. 12.00
Åtgärdsmotion om att göra en utredning om kostnaderna för kommande banprojekt för den händelse att banförbindelsen Björneborg—Parkano—Haapamäki skulle öppnas
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Senast publicerat 16-01-2020 13:00