Veckoplan
Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Tisdag 10.12.2019 kl. 12.15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
överdirektör
Jaana
Vuorio
Migrationsverket
direktör för asylenheten
Antti
Lehtinen
Migrationsverket
polisöverdirektör
Seppo
Kolehmainen
Polisstyrelsen
polischef, poliskommendör
Lasse
Aapio
Helsingfors polisinrättning
IOM Finland
Onsdag 11.12.2019 kl. 11.15
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kontrollen av Kroatiens fullständiga tillämpning av Schengenregelverket
Statsrådets E-utredning
Antecknas för kännedom. 
Statsrådets utredning: EU; RIF; Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
inrikesministeriet
Senast publicerat 5.12.2019 13:27