Veckoplan
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 48/2019
Veckan 48
Fredag 29.11.2019 kl. 11.00
Inställt möte
Veckan 50
Onsdag 11.12.2019 kl. 11.30
Ajankohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
direktör
Tanja
Auvinen
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Katriina
Nousiainen
justitieministeriet
Visioner för arbetsmarknaden
Utskottets eget ärende
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
Senast publicerat 28.11.2019 14:57