Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 42/2019
Tisdag 15.10.2019 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
specialsakkunnig
Jussi
Lind
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Susanna
Grimm-Vikman
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Niina
Huotari
finansministeriet
specialsakkunnig
Jenni
Jaakkola
finansministeriet
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Delegationen hörde: 
specialsakkunnig
Jussi
Lind
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Susanna
Grimm-Vikman
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Niina
Huotari
finansministeriet
specialsakkunnig
Jenni
Jaakkola
finansministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Delegationen hörde: 
specialsakkunnig
Niina
Huotari
finansministeriet
specialsakkunnig
Jenni
Jaakkola
finansministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Tisdag 15.10.2019 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
kanslichef
Harri
Pursiainen
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Jyrki
Tanskanen
kommunikationsministeriet
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Delegationen hörde: 
kanslichef
Harri
Pursiainen
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Jyrki
Tanskanen
kommunikationsministeriet
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Behandlingen i delegationen har avslutats. 
Tisdag 15.10.2019 kl. 12.00
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sändes till skattedelegationen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sändes till skattedelegationen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sändes till skattedelegationen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Ärendet sändes till skattedelegationen. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande 
Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 
Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottet förde förberedande debatt. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet hörde: 
professor
Vesa
Vihriälä
Helsingfors universitet
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
seniorekonom
Lauri
Vilmi
Finlands Bank
Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt fredagen 18.10.2019. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Utskottet hörde: 
ekonomisk expert
Simo
Pinomaa
Finlands näringsliv rf
chefsekonomist
Pasi
Sorjonen
Akava ry
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. Ärendet har också sänts till andra fackutskott för utlåtande. Ett eventuellt utlåtande ska ges senast 11.11.2019. 
Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hörde: 
ekonomisk expert
Simo
Pinomaa
Finlands näringsliv rf
chefsekonomist
Pasi
Sorjonen
Akava ry
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. Ärendet har också sänts till andra fackutskott för utlåtande. Ett eventuellt utlåtande ska ges senast 11.11.2019. 
Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 
Ärendet sändes till delegationerna enligt sakinnehåll. 
Onsdag 16.10.2019 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
konsultativ tjänsteman
Anu
Jänkälä
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Ville
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
Frånvarande med förhinder: 
ledande expert
Olli
Päärnilä
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Onsdag 16.10.2019 kl. 9.00
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
avdelningschef
Satu
Santala
utrikesministeriet
enhetschef
Lotta
Karlsson
utrikesministeriet
expert
Niina
Tenhio
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
utvecklingschef
Valtter
Louhivuori
Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund)
Delegationen hörde: 
ambassadråd
Anu
Konttinen
utrikesministeriet
ekonomidirektör
Risto
Hakoila
utrikesministeriet
ledande expert
Vesa
Kotilainen
inrikesministeriet
konsultativ tjänsteman
Tiina
Raijas
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Jorma
Kiviniemi
försvarsministeriet
 
Onsdag 16.10.2019 kl. 9.30
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
undervisningsråd, enhetschef
Marjo
Rissanen
Utbildningsstyrelsen
specialsakkunnig
Mari
Sjöström
​Finlands Kommunförbund
utbildningsdirektör
Heljä
Misukka
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
expert på småbarnspedagogik
Jaana
Lahdenperä-Laine
Barnträdgårdslärarförbundet BTLF
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
undervisnings- och kulturministeriet
Finlands rektorer rf
Finlands Gymnasistförbund rf
Kriittinen korkeakoulu ry
Onsdag 16.10.2019 kl. 10.30
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
specialsakkunnig
Pekka
Montell
​Finlands Kommunförbund
direktör
Janne
Marttinen
Enheten för utredning av grå ekonomi
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
finansministeriet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
expert
Otto
Ruokolainen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
styrelseledamot
Lauri
Mäkinen
Tupakkateollisuusliitto ry
chefsekonom
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
social- och hälsovårdsministeriet
Finlands Dagligvaruhandel rf
Cancerorganisationerna
Delegationen beslutade att utfrågningen av sakkunniga avslutas. 
Onsdag 16.10.2019 kl. 10.30
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
forstråd
Marja
Kokkonen
jord- och skogsbruksministeriet
skogsombudsman
Anders
Portin
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
skogsdirektör
Anna
Rakemaa
Finlands skogscentral
tf. generaldirektör
Tuomas
Hallenberg
Forststyrelsen
naturtjänstdirektör
Timo
Tanninen
Forststyrelsen
jakt- och fiskedirektör
Jukka
Bisi
Forststyrelsen
Frånvarande med förhinder: 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Onsdag 16.10.2019 kl. 11.45
Bostads- och miljödelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
miljöråd
Kaisa
Mäkelä
miljöministeriet
verkställande direktör
Jari
Mäkimattila
A-Kruunu Oy
Frånvarande med förhinder: 
Byggnadsindustrin RT rf
Onsdag 16.10.2019 kl. 12.45
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
avdelningschef
Tero
Kurenmaa
inrikesministeriet
förvaltningsdirektör
Anne
Aaltonen
Polisstyrelsen
biträdande chef
Björn
Weckström
centralkriminalpolisen
biträdande chef
Olli
Kolstela
skyddspolisen
polischef, poliskommendör
Lasse
Aapio
Helsingfors polisinrättning
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
inrikesministeriet
 
Torsdag 17.10.2019 kl. 8.30
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
biträdande chef, konteramiral
Markku
Hassinen
Gränsbevakningsväsendet
styrnings- och utvecklingsdirektör
Taito
Vainio
inrikesministeriet
direktör
Jukka
Aaltonen
Nödcentralsverket
huvudförtroendeman
Pekka
Lassila
Finlands Polisorganisationers Förbund rf
 
Torsdag 17.10.2019 kl. 9.30
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen hörde: 
konsultativ tjänsteman
Maire
Kolimaa
social- och hälsovårdsministeriet
forskarprofessor
Jaana
Suvisaari
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
ordförande
Nina
Lindberg
Psykiaterföreningen i Finland
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
social- och hälsovårdsministeriet
Psykisk Hälsa Finland rf
Mentalhälsopoolen
Frånvarande med förhinder: 
Studenternas hälsovårdsstiftelse
Torsdag 17.10.2019 kl. 10.30
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
avdelningschef, överdirektör
Juha
Sarkio
finansministeriet
regeringssekreterare
Matleena
Haapala
miljöministeriet
miljöråd
Jukka-Pekka
Flander
miljöministeriet
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
försvarsministeriet
Delegationen har stilställts ett meddelande, ingenting att yttra: 
inrikesministeriet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
konsultativ tjänsteman
Sirpa
Sarlio
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Heli
Tammivuori
Livsmedelsindustriförbundet rf
verksamhetsledare
Miika
Ilomäki
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto r.y.
handelsdirektör
Torsti
Hurmerinta
Eckes-Granini Finland Ab
verkställande direktör
Mikko
Roberts
Roberts Ab
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Skattebetalarnas Centralförbund rf
Delegationen har stilställts meddelanden, ingenting att yttra: 
Skatteförvaltningen
professor
Hannu
Saarijärvi
Tammerfors universitet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Finsk Handel rf
Tekniska Handelsförbundet rf
Delegationen har stilställts meddelanden, ingenting att yttra: 
miljöministeriet
Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
Torsdag 17.10.2019 kl. 11.00
Trafikdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
branschdirektör
Jukka
Karjalainen
Trafikledsverket
biträdande direktör
Jussi
Lindberg
Trafikledsverket
enhetschef
Tuomas
Vasama
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
verksamhetsstyrningschef
Janne
Lintilä
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
direktör
Tommi
Huttunen
Norra Savolax närings-, trafik- och miljöcentralen
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Vägföreningen i Finland rf
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
Södra Österbotten närings-, trafik- och miljöcentral
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Fredag 18.10.2019 kl. 8.00
Jordbruksdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
lantbruksråd
Esa
Hiiva
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig
Pekka
Pihamaa
jord- och skogsbruksministeriet
forskningschef
Juha
Lappalainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
verksamhetsledare
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
jordbruksekonomist
Heini
Lehtosalo
Pellervon taloustutkimus PTT
forskare
Heikki
Mäkinen
Naturresursinstitutet
Fredag 18.10.2019 kl. 8.30
Arbets- och näringsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
överdirektör
Antti
Neimala
arbets- och näringsministeriet
utvecklingsdirektör
Elisabeth
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
​Finlands Kommunförbund
direktör för Kontti-återvinningsvaruhuskedjan
Sari
Nikkola
Finlands Röda Kors
direktör
Riku
Immonen
Birkalands arbets- och näringsbyrå
forskare
Mikko
Kesä
verkställande direktör
Minna
Vanhala-Harmanen
Barona
Fredag 18.10.2019 kl. 9.00
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
direktör
Anni
Miettunen
Utbildningsstyrelsen
undervisningsråd, enhetschef
Taija
Paasilinna
Utbildningsstyrelsen
verkställande direktör
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
varapuheenjohtaja, rehtori
Maija
Aaltola
Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
Fredag 18.10.2019 kl. 10.00
Skattedelegationen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
ekonomisk expert
Antti
Koskela
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Finlands näringsliv rf
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Akava ry
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
delegationsmedlem
Minna
Huttunen
Statens näringsdelegation
Konkurrens- och konsumentverket
verkställande direktör
Riikka
Pakarinen
Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet r.f.
Coca-Cola Finland Ab
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Fredag 18.10.2019 kl. 10.15
Bostads- och miljödelegationen
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
specialsakkunnig
Mikko
Friipyöli
miljöministeriet
programchef
Petri
Heino
miljöministeriet
Fredag 18.10.2019 kl. 11.30
Finansutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 10/2019 rd har inkommit. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utkastet till skattedelegationens betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Statsrådets U-skrivelse
Förberedande debatt förs. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Statsrådets redogörelse
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
chefsekonomist
Patrizio
Lainá
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från stora utskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
chefsekonomist
Patrizio
Lainá
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Ett meddelande från grundlagsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från stora utskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
15.10.2019 kl. 10.30, Jaostohuone 2 (E 451)
Skattedelegationen
15.10.2019 kl. 12.30, Ravintolan kabinetti
Skattedelegationen
15.10.2019 kl. 15.30, Uberin toimipiste, Pohjoinen Rautatiekatu 31
Trafikdelegationen
16.10.2019 kl. 15.00, Botta
Jordbruksdelegationen
18.10.2019 kl. 8.00, LVM, Sonckin sali
Trafikdelegationen
Senast publicerat 17.10.2019 11:15