Veckoplan
Stora utskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Onsdag 11.12.2019 kl. 13.00
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 12.-13.12.2019 (Eurooppa-neuvosto 12.-13.12.2019)
Fredag 13.12.2019 kl. 13.30
Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.
Mötet i Europeiska unions råd 16.-17.12.2019 (maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Mötet i Europeiska unions råd 19.12.2019 (ympäristöneuvosto 19.12.2019)
Senast publicerat 10.12.2019 10:30