Mötesplan
Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 23—25/2020
Veckan 23
Onsdag 3.6.2020 kl. 9.30
Torsdag 4.6.2020 kl. 10.00
Fredag 5.6.2020 kl. 9.00
Veckan 24
Tisdag 9.6.2020 kl. 10.30
Onsdag 10.6.2020 kl. 9.30
Torsdag 11.6.2020 kl. 10.00
Fredag 12.6.2020 kl. 9.30
Veckan 25
Tisdag 16.6.2020 kl. 10.30
Onsdag 17.6.2020 kl. 9.30
Senast publicerat 28-05-2020 13:39