Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 15/2021
Inofficiellt distansmöte ti 13.4.2021 kl. 12.00
Finansutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser
Statsrådets E-utredning
Sakkunnig: 
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
kl. 12.15
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
understatssekreterare
Leena
Mörttinen
finansministeriet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Inofficiell förberedande debatt förs. 
Inofficiellt distansmöte on 14.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar
Medborgarinitiativ
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Inofficiell allmän debatt förs. 
Inofficiellt distansmöte fr 16.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Fredag 16.4.2021 kl. 11.30
Finansutskottet
Senast publicerat 09-04-2021 16:16