Senast publicerat 17-09-2021 13:54

VeckoplanFinansutskottet Veckoplan för veckan 38/2021

Inofficiellt distansmöte ti 21.9.2021 kl. 10.30 Skattedelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 125/2021 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Marja Niiranen finansministeriet
 • ledande expert Anne Kaleva Skatteförvaltningen
 • ​Finlands Kommunförbund

Avslutning eller fortsättning av sakkunnighörande diskuteras. 

Inofficiell förberedande debatt förs. 

Inofficiellt distansmöte ti 21.9.2021 kl. 12.00 Finansutskottet Inställt inofficiellt distansmöte

Inofficiellt distansmöte on 22.9.2021 kl. 9.00 Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen 

Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd

Sakkunniga: 

 • enhetsdirektör, ekonomidirektör Kristiina Olsson försvarsministeriet
 • enhetschef Sami Nurmi försvarsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Karoliina Honkanen försvarsministeriet
 • budgetråd Petri Syrjänen finansministeriet

Inofficiellt distansmöte fr 24.9.2021 kl. 10.30 Skattedelegationen Inställt inofficiellt distansmöte

Fredag 24.9.2021 kl. 10.30 Skattedelegationen 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 10.9.2021: 

Sakkunniga: 

 • specialsakkunnig Anu Rajamäki finansministeriet
 • chefsjurist Matti Merisalo Skatteförvaltningen

Delegationen har tillställts de skriftliga yttrandena: 

 • Företagarna i Finland rf
 • Skattebetalarnas Centralförbund rf
 • finansministeriet

Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 17.9.2021.. 

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Aktuella ärenden i delegationen

Utskottets eget ärendeEÄ 1/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 10.9.2021: 

Sakkunniga: 

 • avdelningschef, överdirektör Terhi Järvikare finansministeriet
 • regeringsråd Suvi Anttila finansministeriet
 • regeringsråd Merja Sandell finansministeriet

 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - företagsbeskattning för 2000-talet

Statsrådets E-utredningE 84/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 17.9.2021: 

Sakkunniga: 

 • lagstiftningsråd Tarja Järvinen finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Leena Aine finansministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jaana Mikkola finansministeriet

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Delegationens förslag till beslut: Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärendet. 

Fredag 24.9.2021 kl. 11.30 Finansutskottet 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismenRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 99/2021 rd
Regeringens propositionRP 100/2021 rd

Sakkunniga: 

 • tf. direktör för Centrum för Europa-forskning Timo Miettinen Helsingfors universitet, Centrum för Europaforskning
 • doktorand Antti Ronkainen Helsingfors universitet

Frånvarande med förhinder: 

 • politices doktor Peter Nyberg 
21.9.2021 kl. 17.00, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Jordbruksdelegationen