Senast publicerat 17-09-2021 15:06

VeckoplanGrundlagsutskottet Veckoplan för veckan 38/2021

Tisdag 21.9.2021 kl. 10.30 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Regeringens propositionRP 99/2021 rd

Sakkunnig: 

 • professor Päivi Leino-Sandberg 

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Regeringens propositionRP 100/2021 rd

Sakkunnig: 

 • professor Päivi Leino-Sandberg 

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Allmän debatt. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Regeringens propositionRP 87/2021 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Onsdag 22.9.2021 kl. 9.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens årsberättelse 2020

BerättelseB 3/2021 rd

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Torsdag 23.9.2021 kl. 10.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 30/2021 rd

Sakkunniga: 

 • konsultativ tjänsteman Tapio Hakaste jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig Irena Pirhonen jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Yrsa Nyman justitieministeriet
 • sametinget
 • professor Kaarlo Tuori 
 • professor Olli Mäenpää 
 • professor Elina Pirjatanniemi 

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

 • professor Tuomas Ojanen 

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Utskottets eget ärendeEÄ 48/2019 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Fredag 24.9.2021 kl. 9.30 

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2021 rd

Sakkunniga: 

 • riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola Riksdagens kansli
 • professor Veli-Pekka Viljanen 
 • professor Mikael Hidén 
 • professor Kaarlo Tuori 

Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt förs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Regeringens propositionRP 250/2020 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Regeringens propositionRP 87/2021 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs.