Senast publicerat 30-06-2022 12:12

VeckoplanUtrikesutskottet Veckoplan för veckan 27/2022

Torsdag 7.7.2022 kl. 8.00 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen ja Iso-Britannian puolustusyhteistyötä koskevan puitejärjestelyn päivittäminen

Statsrådets USP-utredningUSP 19/2022 rd

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Statsrådets utredning: Försvarsmaktens internationella övningssamarbete

Statsrådets USP-utredningUSP 29/2021 rd

Ett meddelande från försvarsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. UTPJ 24/20221 vp 

Statsrådets utredning: kommissionens yttrande 17.6.2022 om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap

Statsrådets E-utredningE 81/2022 rd

Ärendet har inkommit till utrikesutskottet för kännedom. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Moldaviens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Statsrådets E-utredningE 82/2022 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Georgiens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Statsrådets E-utredningE 83/2022 rd

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Valtioneuvoston selvitys: Naton huippukokous Madridissa 29. - 30.6.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 22/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • ansvarig tjänsteman, NATO Markus Räty utrikesministeriet

Statsrådets utredning: Aktuell information om hur behandlingen av Finlands ansökan om medlemskap i Nato framskrider

Statsrådets USP-utredningUSP 17/2022 rd

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • vastuuvirkamies, NATO Markus Räty utrikesministeriet