Senast publicerat 14-07-2022 09:09

VeckoplanKommunikationsutskottet Veckoplan för veckan 36/2022

Onsdag 7.9.2022 kl. 11.15 

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Statsrådets redogörelseSRR 4/2022 rd

Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till miljöutskottet. Tidsfrist: 2.12.2022. 

Åtgärdsmotion om att införa strängare lagstiftning om behandling av avloppsvatten från fraktfartyg på Finlands territorialvatten

ÅtgärdsmotionAM 74/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Statsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina

Statsrådets E-utredningE 80/2022 rd

Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 70/2022 rd

 

Torsdag 8.9.2022 kl. 12.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • Posti Ab

Fredag 9.9.2022 kl. 11.15 

Trafikutskottets resa till Paris, Bern och Geneve 11.9.2022 kl. 0.00