Senast publicerat 19-07-2022 08:48

VeckoplanEkonomiutskottet Veckoplan för veckan 29/2022

Tisdag 19.7.2022 kl. 12.00 

Ägarstyrning

Utskottets eget ärendeEÄ 78/2019 rd

Sakkunniga: 

  • europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen statsrådets kansli
  • finansråd Maija Strandberg statsrådets kansli

Det aktuella energipolitiska läget i EU och Finland

Utskottets eget ärendeEÄ 13/2022 rd

Sakkunniga: 

  • industriråd Petteri Kuuva arbets- och näringsministeriet
  • direktör Pia Oesch Försörjningsberedskapscentralen
  • verkställande direktör Jukka Leskelä Finsk Energiindustri rf
  • Senior Vice President, System Operations Tuomas Rauhala Fingrid Abp