Senast publicerat 11-08-2022 15:21

MötesplanStora utskottet Mötesplan för veckorna 34—52/2022

Veckan 34

Skriftligt förfarande fr 26.8.2022 

Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.

Informellt möte med utrikesministrarna (Gymnichmöte) 30.-31.8.2022

Informellt ministermöte för sammanhållningspolitiken, 1–2.9.2022

Veckan 35

Skriftligt förfarande fr 2.9.2022 

Statsrådets utredningar om följande möten i EU-rådet lämnas genom skriftligt förfarande.

Informellt möte med sjukvårdsministrarna 6–7.9.2022

Veckan 36

Onsdag 7.9.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Informellt möte med ekonomi- och finansministrarna, 9–10.9.2022

Fredag 9.9.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Informellt möte med jordbruks- och fiskeministrarna, 14–16.9.2022

Veckan 37

Onsdag 14.9.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 16.9.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 20.9.2022 (Allmänna rådet)

Veckan 38

Onsdag 21.9.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 23.9.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 26.9.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Mötet i Europeiska unions råd 29.9.2022 (Konkurrenskraftsrådet, inre marknaden och industri))

Veckan 39

Onsdag 28.9.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 30.9.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Eurogruppen, Ekofinrådet 3.-4.10.2022

Veckan 40

Onsdag 5.10.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 6.-7.10.2022

Fredag 7.10.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Inofficiellt energiministermöte 11.–12.10.2022

Informellt möte med ministrarna för sysselsättning och sociala frågor, 12–13.102022

Mötet i Europeiska unions råd 13.-14.10.2022 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)

Veckan 41

Onsdag 12.10.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 6.-7.10.2022

Fredag 14.10.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 17.10.2022 (Rådet för utrikes frågor)

Mötet i Europeiska unions råd 17.-18.10.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Mötet i Europeiska unions råd 18.10.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Det sociala trepartstoppmötet 19.10.2022

Europeiska rådet 20.-21.10.2022

Mötet i Europeiska unions råd 20.-21.10.2022 (Rådet för transport, telekommunikation och energi)

Veckan 42

Onsdag 19.10.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 21.10.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 24.10.2022 (Rådet för miljöfrågor)

Mötet i Europeiska unions råd 25.10.2022 (Energi)

Veckan 43

Onsdag 26.10.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 20.-21.10.2022

Fredag 28.10.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Informellt möte med handelsministrarna, 30–31 oktober 2022

Eurogruppen, Ekofinrådet 7.-8.11.2022

Plenifritt vecka 44 31.10. — 6.11.2022 

Veckan 45

Onsdag 9.11.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 11.11.2022

Fredag 11.11.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 14.11.2022 (Rådet för utrikes frågor)

Mötet i Europeiska unions råd 18.11.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Veckan 46

Onsdag 16.11.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 11.11.2022

Fredag 18.11.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 21.-22.11.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Mötet i Europeiska unions råd 22.11.2022 (Allmänna rådet, kohesion)

Mötet i Europeiska unions råd 25.11.2022 (Rådet för utrikes frågor, utrikeshandelspolitik)

Veckan 47

Onsdag 23.11.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 11.11.2022

Fredag 25.11.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 28.11.2022 (Rådet för utrikes frågor, utvecklingssamarbete)

Mötet i Europeiska unions råd 28.-29.11.2022 (Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott)

Mötet i Europeiska unions råd 1.12.2022 (Konkurrenskraftsrådet, inre marknaden och industri)

Mötet i Europeiska unions råd 2.12.2022 (konkurrenskraftsrådet, forskning och rymdfrågor))

Veckan 48

Onsdag 30.11.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 2.12.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Eurogruppen, Ekofinrådet 5.-6.12.2022

Mötet i Europeiska unions råd 5.-6.12.2022 (transport och kommunikationrådet)

Mötet i Europeiska unions råd 8.-9.12.2022 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)

Mötet i Europeiska unions råd 8.-9.12.2022 (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Veckan 49

Onsdag 7.12.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Fredag 9.12.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 12.12.2022 (Rådet för utrikes frågor)

Mötet i Europeiska unions råd 12.-13.12.2022 (Rådet för jordbruk och fiske)

Mötet i Europeiska unions råd 13.12.2022 (Rådet för allmänna frågor)

Veckan 50

Onsdag 14.12.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 15.-16.12.2022

Fredag 16.12.2022 kl. 13.30 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Mötet i Europeiska unions råd 19.12.2022 (energi)

Mötet i Europeiska unions råd 20.12.2022 (Rådet för miljöfrågor)

Veckan 51

Onsdag 21.12.2022 kl. 13.00 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Europeiska rådet 15.-16.12.2022