Senast publicerat 10-06-2022 15:09

VeckoplanUnderrättelsetillsynsutskottet Veckoplan för veckan 24/2022

Fredag 17.6.2022 kl. 13.30 

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021

BerättelseB 13/2022 rd

Sakkunniga: 

  • biträdande avdelningschef Markku Pajuniemi Huvudstaben
  • militärjurist Terhi Vira-Klockars Huvudstaben

Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande.