Senast publicerat 02-09-2022 13:21

Utlåtande EkUU 32/2022 rd U 35/2022 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final) (U 35/2022 rd): Ärendet har lämnats till ekonomiutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Liisa Huhtala 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Nina Männynmäki 
  Finansinspektionen
 • juristchef Jesse Collin 
  Börsstiftelsen i Finland
 • generalsekreterare Leena Linnainmaa 
  Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • direktör Hannu Ijäs 
  Finanssiala ry
 • verkställande direktör Kimmo Lipponen 
  Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • forskare Anu Kultalahti 
  Finnwatch rf
 • direktör Johanna Sipola 
  Centralhandelskammaren
 • chef för företagsansvar Josetta Nousjoki 
  Rättvis handel rf
 • sakkunnig, hållbar ekonomi Elina Mikola 
  Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
 • professor Veikko Vahtera 
 • professor Seppo Villa. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Värdepappersmarknadsföreningen rf
 • Finlands näringsliv rf
 • professor Minna Halme. 

Inget yttrande av 

 • Finlands Aktiesparare rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 71. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 35/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 32/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd (delvis) 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml (delvis) 
 
ersättare 
Riitta Mäkinen sd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.