Senast publicerat 03-09-2021 09:54

Utlåtande FvUU 10/2021 rd U 61/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet (U 61/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Satu Kaskinen 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Monna Airiainen 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Sanna Montin 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överkommissarie Hannu Pietilä 
  Polisstyrelsen
 • professor Martti Koskenniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Flyktingrådgivningen rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 609. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 61/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 10/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna som nämns ovan. 
Helsingfors 25.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Mari Rantanen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.