Senast publicerat 09-05-2021 17:41

Utlåtande FvUU 25/2015 rd U 21/2012 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv) (U 21/2012 rd): En kompletterande skrivelse UJ 3/2015 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • EU-sakkunnig Anu Talus 
  justitieministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • jurist Ida Sulin 
  ​Finlands Kommunförbund
 • expert Niina Harjunheimo 
  Finlands näringsliv rf

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 11/2012 rd, FvUU 6/2013 rd, FvUU 22/2014 rd, FvUU 30/2014 rd, FvUU 36/2014 rd, FvUU 2/2015 rd och FvUU 10/2015 rd i ärendet. 

SKRIVELSEN

Förslag

Se dokument Eutori EU/2012/0598, EU/2012/0599, EU-dokument COM(2012) 10 och COM(2012) 11.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2012 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet HaVL 25/2015 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 14.12.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Pirkko Mattila saf 
 
medlem 
Thomas Blomqvist sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Ilkka Kantola sd 
 
ersättare 
Kari Tolvanen saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne