Senast publicerat 11-06-2021 15:40

Utlåtande FvUU 25/2020 rd E 125/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik (E 125/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Monna Airiainen 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kalle Kekomäki 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • överkommissarie Hannu Pietilä 
  Polisstyrelsen
 • professor Martti Koskenniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • äldre forskare Saila Heinikoski 
  Utrikespolitiska institutet
 • justitieministeriet
 • Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Flyktingrådgivningen rf
 • professor Elina Pirjatanniemi. 

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 609 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 125/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 25/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.