Senast publicerat 19-07-2021 13:55

Utlåtande FvUU 27/2020 rd U 30/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): En kompletterande skrivelse UK 39/2020 rd — U 30/2016 rd har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Monna Airiainen 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överkommissarie Hannu Pietilä 
  Polisstyrelsen
 • professor Martti Koskenniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • professor (emeritus) Vesa Kanniainen. 

Inget yttrande av 

 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Pakolaisneuvonta ry.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 31/2016 rd, FvUU 8/2017 rd och FvUU 18/2017 rd i ärendet.  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokumenten COM(2016) 272 final och F / Förordning 603/2013 samt hänvisning till Eutori EU/2016/0959. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 27/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 8.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.