Senast publicerat 31-08-2021 10:48

UtlåtandeU 34/2016 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen) (U 34/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 40/2020 vp— 34/2016 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Sanna Montin 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Monna Airiainen 
  inrikesministeriet
 • överkommissarie Hannu Pietilä 
  Polisstyrelsen
 • rättschef Tirsa Forssell 
  Migrationsverket
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • professor Martti Koskenniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Flyktingrådgivningen rf
 • professor (emeritus) Vesa Kanniainen. 

Samband med andra handlingar

Förvaltningsutskottet har tidigare lämnat utlåtandena FvUU 35/2016 rd och FvUU 9/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se inrikesministeriets promemoria 12.11.2021 SM2020-00367 och EU-dokument COM(2016) 467. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 34/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 5/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan
Helsingfors 5.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Niina Malm sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Ossi Lantto.