Senast publicerat 03-09-2021 12:51

Utlåtande FvUU 6/2021 rd U 62/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering) (U 62/2020 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • specialsakkunnig Monna Airiainen 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Elina Nyholm 
  justitieministeriet
 • resultatområdesdirektör Mikko Montin 
  Migrationsverket
 • specialsakkunnig Tuomas Koljonen 
  Migrationsverket
 • överkommissarie Hannu Pietilä 
  Polisstyrelsen
 • professor Martti Koskenniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • Flyktingrådgivningen rf.

Inget yttrande av 

 • utrikesministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 609 final och D / Direktiv 2003/109/EY samt hänvisning till Eutori EU/2020/1450. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 62/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 6/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med anmärkningarna ovan. 
Helsingfors 18.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Pekka Aittakumpu cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ossi Lantto.