Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUU 29/2016 rd

Senast publicerat 15-07-2016 12:08

Utlåtande GrUU 29/2016 rd U 13/2016 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Grundlagsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTanjaInnanen
    justitieministeriet
  • dataombudsmanReijoAarnio
    dataombudsmannens byrå
  • professorJuhaLavapuro
  • professorTuomasOjanen

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 13/2015 rd).  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0549, EU-dokument COM(2016).  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp.

Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
SimonElosaf
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
HannuHoskonencent
medlem
AnttiHäkkänensaml
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläsaf
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
JaanaLaitinen-Pesolasaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
VilleNiinistögröna
medlem
UllaParviainencent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
VilleSkinnarisd
ersättare
MatsLöfströmsv

Sekreterare var

utskottsråd
MikaelKoillinen