Senast publicerat 10-06-2022 15:30

Utlåtande KoUU 25/2022 rd B 2/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • tf. enhetsdirektör Matleena Kurki-Suutarinen 
    kommunikationsministeriet
  • tf. avdelningschef Miikka Rainiala 
    kommunikationsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2021 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalande som kan strykas

(2)Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalande och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandet och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga: 

Uttalanden som ska stå kvar

(3)Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 9.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.