Senast publicerat 23-05-2022 11:21

Utlåtande MiUU 18/2022 rd E 16/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska kommissionen om EU:s markstrategi för 2030

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från Europeiska kommissionen om EU:s markstrategi för 2030 (E 16/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialplanerare Teija Haavisto 
  miljöministeriet
 • naturresursråd Heikki Granholm 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • chefsforskare Tapio Salo 
  Naturresursinstitutet
 • specialforskare Jussi Reinikainen 
  Finlands miljöcentral
 • miljödirektör Liisa Pietola 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • specialsakkunnig Jari Natunen 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 699. 

Statsrådets ståndpunkt

Se miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets promemoria 24.2.2022 YM2022-00050. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 18/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 5.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
ersättare 
Pia Lohikoski vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.