Senast publicerat 05-09-2022 10:42

Utlåtande MiUU 24/2022 rd U 35/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final) (U 35/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Sami Teräväinen 
  arbets- och näringsministeriet
 • lagstiftningsråd Juha Jokinen 
  justitieministeriet
 • miljöråd Outi Honkatukia 
  miljöministeriet
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • ledande expert Ville Kajala 
  Centralhandelskammaren
 • miljöjurist Matti Kattainen 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • expert Karoliina Katila 
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • Finnwatch rf
 • Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Teknologiindustrin rf
 • WWF Finland.

Inget yttrande av 

 • Finlands klimatpanel.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2022) 71. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 35/2022 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 24/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 19.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd (delvis) 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 24/2022 vp

Avvikande mening

Kläm 

Se det finska utlåtandet YmVL 24/2022 vp

Helsingfors 19.5.2022
Petri Huru saf 
 
Mauri Peltokangas saf