Senast publicerat 06-09-2022 09:48

Utlåtande MiUU 28/2022 rd U 48/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet (U 48/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 16/2022 vp — U 48/2021 vp har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Utlåtande

Följande utlåtande har lämnats i ärendet 

 • miljöutskottet 
  MiUU 28/2021 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Juhani Tirkkonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöråd Maarit Haakana 
  miljöministeriet
 • direktör Heikki Väisänen 
  Energimyndigheten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Klimatpanelen
 • Finlands Kommunförbund
 • Finsk Energiindustri rf.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 558 och COM(2022) 222. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 48/2021 rd och arbets- och näringsministeriets promemoria 10.6.2022 TEM2022-00339. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med betoning på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2022 vp

Avvikande mening

Kläm 

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2022 vp

Helsingfors 16.6.2022
Mauri Peltokangas saf 
 
Petri Huru saf 
 
Sheikki Laakso saf