Senast publicerat 03-07-2020 10:09

Utlåtande MiUU 8/2020 rd E 36/2020 rd  Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Miljöutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin (E 36/2020 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • miljöministeriet
  • arbets- och näringsministeriet
  • Finlands näringsliv rf
  • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
  • Finlands naturskyddsförbund rf
  • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 98 och miljöministeriets promemoria 14.04.2020 YM2020-00064. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 36/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 8/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
HannuHoskonencent
vice ordförande
TiinaElogröna
medlem
PetriHonkonencent
medlem
PetriHurusaf
medlem
MaiKivelävänst
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
NiinaMalmsd
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikkoOllikainensv
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
Saara-SofiaSirénsaml
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
TuireTaina.