Utlåtande
ReUU
13
2018 rd
Revisionsutskottet
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport(E 71/2018 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
ledande finanspolitisk inspektör
Mika
Sainio
Statens revisionsverk
finansexpert
Jouni
Lehto
finansministeriet
byråchef
Hanna
Freystätter
Finlands Bank.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se: bilaga (en) EVM:n vuosikertomus 2017, liiteasiakirja Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus och bilaga (en) ERVV:n tilinpäätös 2017, johdon kertomus ja tilintarkastus. Hänvisning till Eutori EU/2018/0357. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 71/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet TrVL 13/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Revisionsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de aspekter som nämns ovan. 
Helsingfors 12.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
vice ordförande
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Maarit
Feldt-Ranta
sd
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
medlem
Maria
Lohela
blå
medlem
Eero
Reijonen
cent
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Kaj
Turunen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Heidi
Silvennoinen.
Senast publicerat 07-01-2019 14:09