Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUU 5/2020 rd

Senast publicerat 16-09-2020 16:19

Utlåtande ShUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019

Social- och hälsovårdsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 28 stycken). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella. De kan alltså strykas. 

Verkställigheten av äldreomsorgslagen, RP 160/2012 rd, uttalande 1 och 2. 

Konsekvenserna av familjevårdslagen, RP 256/2014 rd. 

Uppföljning av reformen av arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och de språkliga rättigheter som anges i hälso- och sjukvårdslagen, RP 224/2016 rd, uttalande 2. 

Aktiveringsmodell som genomförs med självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa, RP 124/2017 rd. 

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3, bör ändras, MI 3/2017 rd. 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalanden som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 16.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
KimBergsd
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HannaSarkkinenvänst
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
TerhiKoulumiessaml.

Sekreterare var

utskottsråd
PäiviSalo.