Utlåtande
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådet har i enlighet med grundlagens 96 § remitterat sin skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet) (U 7/2019 rd). 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 354 och statsrådets skrivelse U 7/2019 rd.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet SuVL 1/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 4.10.2019 
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Eva
Biaudet
sv
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Maria
Guzenina
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Anne
Kalmari
cent
medlem
Ville
Kaunisto
saml
medlem
Kimmo
Kiljunen
sd
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Lulu
Ranne
saf
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
medlem
Anne-Mari
Virolainen
saml
ersättare
Sanna
Antikainen
saf
ersättare
Anders
Norrback
sv
ersättare
Jouni
Ovaska
cent
ersättare
Hanna
Sarkkinen
vänst
ersättare
Peter
Östman
kd.
Sekreterare var
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet SuVL 1/2019 vp
Avvikande mening
Vi föreslår
att utskottet beaktar motiveringen ovan och anser att målet vid förhandlingarna ska vara att förkasta kommissionens förslag. 
Helsingfors 4.10.2019
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Jani
Mäkelä
saf
Lulu
Ranne
saf
Sanna
Antikainen
saf
Olli
Immonen
saf
Ritva
Elomaa
saf
Senast publicerat 28-02-2020 12:51