Senast publicerat 07-09-2021 11:42

Utlåtande StoUU 2/2021 rd U 2/2021 rd U 6/2021 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader)

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens och rådets förordning (akt om digitala marknader) (U 6/2021 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

  • kommunikationsutskottet 
    KoUU 4/2021 rd
  • lagutskottet 
    LaUU 9/2021 rd
  • grundlagsutskottet 
    GrUU 20/2021 rd

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Se skrivelserna U 2/2021 rd och U 6/2021 rd och EU-dokument COM(2020) 825. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt på det sätt som det sägs i specialutskottens utlåtanden i ärendena U 2/2021 rd och U 6/2021 rd. 
Helsingfors 2.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Matias Mäkynen sd 
 
ersättare 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att Finland inte godkänner förslaget till förordning i dess nuvarande form och att Finland kräver att det ändras på det sätt som anges ovan i motiveringen. 
Helsingfors 2.6.2021
Jani Mäkelä saf 
 
Olli Immonen saf 
 
Ritva Elomaa saf 
 
Jussi Halla-aho saf 
 
Sari Essayah kd 
 
Peter Östman kd