Senast publicerat 08-05-2021 11:34

Betänkande StoUB 1/2017 rd RP 100/2017 rd Stora utskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd): Ärendet har remitterats till stora utskottet för betänkande eftersom riksdagen inte godkände innehållet i lagförslaget enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. 

UTSKOTTETS BESLUT

Stora utskottets beslut:

Stora utskottet omfattar riksdagens beslut. 
Helsingfors 15.12.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
vice ordförande 
Simon Elo blå 
 
2 vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Touko Aalto gröna 
 
medlem 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
ersättare 
Kaj Turunen blå. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Peter Saramo.