Senast publicerat 05-05-2022 12:35

Dagordning DO 50/2022 rd Plenum Torsdag 5.5.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

3. Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

ValVAL 30/2022 rd
Val

4. För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

MedborgarinitiativMI 3/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2022 rd
Enda behandlingen

5. Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

BerättelseB 4/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2022 rd
Enda behandlingen

6. Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2021

BerättelseB 5/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2022 rd
Enda behandlingen

7. Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 1/2022 rd
Remissdebatt

8. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021

BerättelseB 9/2022 rd
Remissdebatt

9. Nästa plenum