Dagordning
DO
60
2019 rd
Plenum
Torsdag 7.11.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
näringsminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
Europaminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
arbetsminister
Timo
Harakka
3
Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
4
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
5
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om småbarnspedagogik och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Paula
Risikko
saml
m.fl.
Remissdebatt
6
Nästa plenum
Senast publicerat 07-11-2019 12:50