Senast publicerat 15-09-2022 12:58

Dagordning DO 92/2022 rd Plenum Torsdag 15.9.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

3. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021

BerättelseB 19/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Remissdebatt

6. Tillstånd att leva – uppehållstillstånd ska beviljas asylsökande som bott länge i Finland

MedborgarinitiativMI 6/2022 rd
Remissdebatt

7. Nästa plenum