Senast publicerat 17-09-2021 15:03

Plenarprotokollets huvudsida PR 100/2021 rd Plenum Fredag 17.9.2021 kl. 12.59—13.27

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.27. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.59—13.27). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-389457Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.9.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 122-130/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 442, 447, 449, 450, 453, 455, 456, 458-460, 462/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 118/2021 rd
LagmotionLM 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 118/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 28/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Mikaela Nylanders begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 49/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.9.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27.