Plenarprotokollets huvudsida
PR
119
2020 rd
Plenum
Fredag 25.9.2020 kl. 13.01—13.27
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.27. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.01—13.27). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-317187
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 24.9.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 131-134/2020 rd. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 605, 608, 610, 612, 614, 616-625, 629, 632, 633, 637, 640/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2019 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
VAL 46/2020 rd
Val
Riksdagen valde Saara Hyrkkö till medlem i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 47/2020 rd
Val
Riksdagen valde Saara Hyrkkö till medlem i lagutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 48/2020 rd
Val
Riksdagen valde Saara Hyrkkö till ersättare i kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 123/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 103/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen (RP 99/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 106/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 99/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.9.2020. 
18
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 
Senast publicerat 25-09-2020 16:16