Plenarprotokollets huvudsida
PR
147
2018 rd
Plenum
Torsdag 24.1.2019 kl. 16.01—17.34
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 17.34. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—17.34). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-241310
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om hur vårdreformens kostnadsbesparingsmål förverkligas (Anneli Kiljunen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 236/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om företagshälsovårdens roll i vårdreformen (Sari Essayah kd)
Muntligt spörsmål
MFT 237/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om användningen av utländsk arbetskraft (Ville Tavio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 238/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om revidering av gruvlagen (Satu Hassi gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 239/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om indexfrysningarna (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 240/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om forsknings- och utvecklingsverksamheten (Mikaela Nylander sv)
Muntligt spörsmål
MFT 241/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
3
Meddelanden
3.1
Övriga meddelanden
Maria Lohela meddelade den 22 januari 2019 att hon anslutit sig till Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp. 
Maria Lohelas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
BEF 62/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Satu Taavitsainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Begäran om befrielse
BEF 63/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 § i alkohollagen
Lagmotion
Sinuhe
Wallinheimo
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 26 § i lagenom privata säkerhetstjänster
Lagmotion
Mika
Raatikainen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 25.1.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.34. 
Senast publicerat 25-01-2019 09:03